Välkommen till stall Bondeby

Stall Bondeby har sin verksamhet på gården Bondeby i Stigtomta strax utanför Nyköping. Stallet ägs av Catharina och Joel Frändberg  På gården är hästarna i centrum. Den egna marken nyttjas till både hagar och vallodling.

Stall Bondeby erbjuder:


Inackordering
Konvalecenter
Ridhus och ridbana

Avel    

Capella

Capella är numera i avel. Hon är den tredje som på mödernet tävlat svår hoppning.  Capella tävlades upp till 150 av Åsa Frändberg tills en skada satte stopp för karriären. Mormor Carmen Miranda tävlades upp till 150 av Emma Kåbring och mormorsmor Valborg tävlades av Lennart Lindelöf. Både Capella och Carmen Miranda tävlade i Falsterbos unghästchampionat. Valborg hade 9-10 i hoppning i kvalitetstävlan och var premierad som Sörmlands bästa häst. Valborg tävlade även medelsvår dressyr och hade ytterligare en avkomma som deltog i Falsterbos unhästschampionat.

 

Såld

Currimagen har fått ett nytt hem. Nicole Johansson, Vikbolandet kommer att fortsätta utveckla denna vackra häst.

Såld

Blue Idun är såld till Ellinor och Ann Liwing. De kommer att förvalta och utveckla denna lovande unghäst på bästa sätt.